Tajuplný obraz mistra Theodorika na Karlštejně

7. 09. 2019 0:10:55
Tento článek věnuji Marku Trizuljakovi, jako malý dárek za jeho pravidelné krásné a hluboké fotoblogy.

Zadívejme se na tajuplný obraz Mistra Theodorika z kaple sv. Kříže na Karlštejně. Je na něm Beránek Boží, který snímá hříchy světa. Umělec zachytil zaslechnutí Kristova volání, ono odvrácení se od lákavých osidel tohoto světa. Za hlavou Beránka je na zeleném kříži s bílými body ukřižován zlatý kotouč. Pohled Beránka však směřuje zpátky proti proudu jeho dosavadního žití, člověk hledající pravdu se rozhodl odvrátit svůj zrak od smaragdového kříže tohoto světa, od menšího světla slunce a hvězd, aby nalezl světlo vyšší, to, které dlí v hlubinách jeho vzpomínek. Beránek v nás se rozhodl pro návrat domů, proto jeho pohled směřuje zpět do minulosti. V ruce má rudou zástavu, jejíž tři cípy ukazují směr, kudy je třeba se brát. Ohnivé písmeno ŠIN שׁ a jeho tři plameny jej povedou stezkou tří vyšších světů. Hebrejské ŠIN znamená zub, osten, cosi špičatého, je to cesta bolesti a zápasu, která je však lemována milostnou ochranou lásky a moudrosti.

Beránek má otevřenou ránu na hrudi v podobě písmene C, neb je Kristem – Pomazaným od Otce pro uskutečnění spásy člověka. Z jeho rány tekou do zlatého kalichu tři proudy posvátné krve. Svatý grál, jejž kdysi na Zelený čtvrtek držel Syn člověka ve svých rukou, není jen nádobou zrozenou z hmotných sil země. Jeho síla a moc spočívá v tom, že do něj proudí síly duchovních světů, slity do krve Toho, kdo byl poslán na stezku vtělení, aby mocí nebeské lásky pozvedl tápajícího člověka a ukázal mu cestu návratu domů.

____________________________________________________

Beránek Boží, který snímá hříchy světa

Jan 1/29 Druhého dne uzřel Jan Ježíše, an jde k němu. I dí: Aj, Beránek Boží, kterýž snímá hřích světa. /...Ἵδε άμνὸς τοῦ θεοῦ αἵρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. Doslova: ...Hle, Beránek Boží, který pozvedá hřích světa./

Beránek Boží, který pozvedá hřích světa. Když tehdy na Golgotě nastal rozhodný den pro další směřování vývoje lidstva, kdy Syn Člověka visel mezi nebem a zemí, zcela osamocen, jen On a dole pod ním svět, který Ho nepřijal, tehdy pozvedl ze země temný stín lidské duše do svého srdce, v onom milostném záchvěvu věčnosti pukaly osudové obruče temné Spravedlnosti zrozené lidskou nevědomostí. Tehdy naplnil svůj kalich beránka, který snímá hříchy světa. Tehdy zažehl novou naději a věnoval lidstvu bezpříkladný duchovní impuls.

Návrat domů

My lidé nejsme z tohoto světa, planeta Země, náš dům i naše tělo jsou jen přechodným útočištěm vtěleného bytí.

Naše vlast je tam, odkud jsme přišli; a tam je i náš otec. /Plótínos, Dvě pojednání o kráse, Rezek 1994, přeložil Petr Rezek/

Jan 1/14A Slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi, a viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce, plné milosti a pravdy. καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.

A Slovo to tělo učiněno jest, a stanovalo v nás... takto to říká svatý Jan doslova. Aorist eskénósen je od slova skéné stan, chata, čili dočasné obydlí, později též s významem scéna, místa, kde se předvádí druhotná, napodobující skutečnost, drama. Syn Boží vstoupil do tělesnosti jako do stanu, jako do obydlí, které na čas poskytne přístřeší, na chvíli nahradí náš pravý domov.

Kristus

Mystérium Syna bylo předurčeno hluboko ve starozákonní době. Samotné slovo mesiáš – pomazaný, מָשִׁיחַ je toho dokladem. Toto slovo se v hebrejštině skládá ze 4 písmen: mém, šin, jod, chet.

Mém.................voda, Šin....................zub, Jod....................ruka, Chet....................plot.

Voda je odnepaměti symbolem čistoty a neposkvrněnosti: Pán se narodí z neposkvrněné panny.

Zub a ruka. Cosi ostrého, špičatého a zraňujícího ve spojení s rukou: Pán bude trpět bolestí kříže. Agnus Dei. Beránek Boží, který snímá hříchy světa.

A konečně písmeno chét -plot. Plot - něco, co klade meze. Řecké slovo paradeisos (παράδεισος odvozené z perštiny souvisí jazykově s teichos - zeď, hradba, val) znamená ohradu pro zvířata, oboru apod. Něco oploceného. Právě toto řecké paradeisos se stalo základem latinského slova paradisium s významem ráj a věčnost.

Nuže, celkový skrytý smysl hebrejského slova mesiáš by mohl být tento: Pomazaný král, který jednou přijde, se narodí z panny, bude pro naši spásu trpět na kříži, nakonec se vrátí tam, odkud bude poslán - k Bohu na věčnost. Zdá se, že v tomto prastarém slově jsou ukryta hluboká mystéria Syna: Jeho Advent, Jeho Milost, a také Jeho Návrat k Otci.

Výraz mesiáš nalézáme ve Starém zákoně u proroka Daniela /9, 25/. Tím, kdo Danielovi zvěstuje budoucí spasitelovy skutky, není nikdo jiný než sám archanděl Gabriel.

Zdroj obrázek:http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=851

Autor: Jan Provazník | sobota 7.9.2019 0:10 | karma článku: 12.94 | přečteno: 271x

Další články blogera

Jan Provazník

Z krále čeledínem

Ještě před několika hodinami se zdálo, že Boris Johnson má všechny trumfy. Jeho brexitová strategie se zdála být neprolomitelná.

5.9.2019 v 0:55 | Karma článku: 12.59 | Přečteno: 255 | Diskuse

Jan Provazník

Podivná hra

Nyní je už vše jasné. Miloš Zeman s námi hraje prazvláštní hru. Ta hra by se dala nazvat: Co všechno vydrží občané této země.

24.8.2019 v 23:18 | Karma článku: 33.62 | Přečteno: 1527 | Diskuse

Jan Provazník

Socialistická Evropa

Často slýcháme nářek nad tím, jak je ta Evropa posledních let socialistická, levičácká, ba dokonce podporující tzv. neomarxismus. Je to opravdu tak zlé?

13.8.2019 v 22:07 | Karma článku: 10.25 | Přečteno: 700 | Diskuse

Další články z rubriky Kultura

Karel Sýkora

Seneca mladší – O hříchu

Lucius Annaeus Seneca byl římský stoický filosof, dramatik, básník a politik, syn Senecy staršího a vychovatel císaře Nerona.

21.9.2019 v 18:04 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 56 |

Karel Sýkora

Jan Asszonyi – Ježíšova odpověď na otázku po věčném životě

Olomoucký sbor Církve bratrské je různorodá skupina křesťanů. Společně se křesťané v tomto sboru zavázali následovat Pána Ježíše Krista, a to láskou a pomocí všem bližním, a sdílením dobré zprávy Evangelia.

21.9.2019 v 11:36 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 29 |

Karel Sýkora

Mr. Big – Take Cover

Mr. Big je americká rocková skupina, založená v roce 1988 v Los Angeles ve státě Kalifornie. Původní sestava skupiny byla: zpěvák Eric Martin, bubeník Pat Torpey, baskytarista Billy Sheehan a kytarista Paul Gilbert.

20.9.2019 v 4:46 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 19 |

Vladimír Špurek

Sŕŕŕŕ

báseň Janka Neriho Sŕŕŕŕ báseň Janka Neriho Sŕŕŕŕ báseň Janka Neriho Sŕŕŕŕ báseň Janka Neriho Sŕŕŕŕ báseň Janka Neriho Sŕŕŕŕ báseň Janka Neriho Sŕŕŕŕ báseň Janka Neriho Sŕŕŕŕ báseň Janka Neriho Sŕŕŕŕ báseň Janka Neriho Sŕŕŕŕ báseň

19.9.2019 v 17:10 | Karma článku: 3.54 | Přečteno: 163 | Diskuse

Karel Sýkora

Hrst židovských vtipů

Tentokrát jsem si je všechny vypůjčil z facebookové skupiny židovských vtipů. Co oceňuji je to, že si Židé dokážou udělat legraci sami ze sebe.

19.9.2019 v 11:02 | Karma článku: 10.78 | Přečteno: 192 |
Počet článků 17 Celková karma 17.28 Průměrná čtenost 704

Soudní překladatel (NJ).

FFUK obor filosofie.

Knihy - "Svatý grál na čtyřech rovinách bytí" a "Hérakleitos ve světle mythické moudrosti" /nakladatelství Malvern/.

Záliby - příroda, klasická hudba, šachy.

Najdete na iDNES.cz